publication . Book . 2010

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

Kowalik, Wojciech; Krzyżowski, Łukasz; Noworól, Zofia; Knaś, Piotr;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Małopolski Instytut Kultury
  • Country: Poland
Abstract
Książka zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. Wskazano w nim zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych aktorów kultury (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne, sektor przemysłów kultury) a lokalną polityką kulturową (przede wszystkim w kwestii roli samorządu lokalnego). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciech Kowalik
Subjects
free text keywords: zarządzanie publiczne, socjologia kultury, polityki kultury
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue