publication . Article . 2015

Gambling disorders – prevalence, offered treatment and its availability and predictors of treatment seeking. Review of the literature

Łukasz Wieczorek; Katarzyna Dąbrowska;
Open Access English
  • Published: 01 Mar 2015 Journal: Alcoholism and Drug Addiction, issue 1, pages 37-54 (issn: 08674361, Copyright policy)
  • Publisher: Institute of Psychiatry and Neurology. Production and hosting by Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.
  • Country: Poland
Abstract
Celem przeglądu jest zaprezentowanie kompleksu zagadnień dotyczących leczenia zaburzeń hazardowych, w tym: definicji hazardu i narzędzi diagnostycznych, współwystępowania zaburzeń hazardowych z innymi zaburzeniami, epidemiologii zjawiska, rozpowszechnienia poszukiwania pomocy, oferty terapeutycznej dla osób z zaburzeniami hazardowymi i jej skuteczności, motywów podjęcia leczenia oraz barier w dostępie do leczenia. Materiał i metoda Do przeglądu literatury wykorzystano bazę artykułów MEDLINE oraz Google Scholar. W wyszukiwaniu użyto dwóch ogólnych słów kluczowych: Gambling i Treatment; zakres wyszukiwania artykułów ograniczono do lat 2000–2014. Do przeglądu ostat...
Subjects
free text keywords: hazard, leczenie, dostępność, motywy, bariery, Gambling, Treatment, Availability, Motivators, Barriers, Medicine (General), R5-920, Social sciences (General), H1-99, Psychological intervention, Cognition, Neuroticism, Social psychology, Psychiatry, medicine.medical_specialty, medicine, Mood, Psychology, Personality disorders, medicine.disease, Shame, media_common.quotation_subject, media_common, Stigma (botany), Help-seeking
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2015

Gambling disorders – prevalence, offered treatment and its availability and predictors of treatment seeking. Review of the literature

Łukasz Wieczorek; Katarzyna Dąbrowska;