Aproksymacja środkowej powierzchni powłok

Article Polish OPEN
Preweda, Edward;
(1997)
  • Publisher: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Subject: model | grubość powłoki | chłodnie kominowe | aproksymacja

Konstrukcjom cienkościennym stawiany jest warunek zgodności ich powierzchni środkowej z powierzchnią określoną założeniami projektowymi. Grubość powłoki uzależniona jest od panujących w niej naprężeń i najczęściej nie jest stała dla całej powłoki. W pracy przedstawiono ... View more
Share - Bookmark