publication . Article . 2005

Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Edward Preweda;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Geodezja, t. 11, z. 2, AGH, Kraków
  • Country: Poland
Abstract
Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami. Obawy o wykupywanie tanich, polskich ziem przez obcokrajowców i podniesienie stawki VAT w budownictwie to najbardziej charakterystyczne bodźce. W przypadku Krakowa dodatkowym bodźcem stymulującym to ożywienie było ponadto wygaśnięcie dotychczas istniejącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i rozpoczęcie trzech dużych inwestycji: przebudowy ronda Mogilskiego i utworzenia torowiska dla szyb­ kiego tramwaju, planów utworzenia ogromnego centrum biznesowo-handlowego przy Dworcu Głównym oraz budowy „Galerii Kazimierz'' - pierwszej galerii handlowej w centrum miast...
Subjects
free text keywords: real estate, real estate market, rynek nieruchomości, nieruchomość
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue