Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Article Polish OPEN
Jasińska, Elżbieta; Preweda, Edward; Ruchel, Jan;
(2005)
  • Publisher: Geodezja, t. 11, z. 2, AGH, Kraków
  • Subject: real estate | real estate market | rynek nieruchomości | nieruchomość

Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami. Obawy o wykupywanie tanich, polskich ziem przez obcokrajowców i podniesienie stawki VAT w budownictwie to najbardziej charakterystyczne bodźce. W przypadku Krakowa dodatkowym bodźce... View more
Share - Bookmark