Assignment of Usefulness of Physiotherapy Applied to Sports Training in the Case of Szczecin Swimmers

Article English OPEN
Wioletta Łubkowska; Elżbieta Sieńko-Awierianów; Jerzy Troszczyński;
(2014)
  • Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Journal: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine (issn: 2300-9705, eissn: 2353-2807)
  • Subject: masaż sportowy | GV557-1198.995 | Sports | regeneration | physiotherapy | Physiology | RC1200-1245 | sport massage | metody fizykoterapeutyczne | szkolenie wyczynowe | swimming | QP1-981 | pływacy | odnowa biologiczna | pływanie | Sports medicine | kultura fizyczna | sport

Celem niniejszej pracy jest ocena wykorzystania fizjoterapii w odnowie biologicznej pływaków. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Analizie poddano opinie, zawarte w autorskim kwestionariuszu ankiety, 30 pływaków wysokiej klasy sportowej w wieku 15-27 lat. Bada... View more
Share - Bookmark