publication . Book . 2013

Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie do początku XVI wieku

Dorszewski, Przemysław;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Country: Poland
Abstract
Zasadniczym celem niniejszej dysertacji było przedstawienie rozwoju uposażenia i działalności gospodarczej w dobrach klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie od czasów fundacji do początku XVI wieku. Na pierwszym planie ukazano majątek ziemski oraz źródła dochodów, które stanowiły materialną podstawę i służyły zabezpieczeniu długiej żywotności każdej placówki klasztornej w średniowieczu. Przedstawienie rozwoju uposażenia doprowadziło do ustalenia jego faz rozwojowych (określenie uposażenia pierwotnego oraz późniejszych nadań, zmian i sprzedaży), charakteru terytorialnego majątku klasztornego oraz uchwycenia głównych linii gospodarowania dobrami klasztornymi...
Subjects
free text keywords: działalność gospodarcza, uposażenie, średniowiecze, Wielkopolska, kanonicy regularni, klasztor, Trzemeszno
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue