Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie miasta Szczecin

Article Polish OPEN
Klóska, Rafał;
(2005)
  • Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Subject: czynniki determinujące | bariery | rozwój przedsiębiorczości | Szczecin

W artykule sprecyzowano czynniki determinujące powstawanie przedsiębiorstw w Szczecinie i scharakteryzowano wybrane działania władz lokalnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Liczba ponad 60 tys. przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Szcze... View more
Share - Bookmark