Problematika personální politiky ve vybraném podniku

Master thesis Czech RESTRICTED
Vaňková, Kateřina Bc.;
(2007)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: plánování a analýza pracovních míst; získávání a výběr pracovníků; řízení kariéry; personální strategie

Teoretická část se věnuje obecným pojmům personální práce, vytváření a analýze pracovních míst, personálnímu plánování, získávání a výběru zaměstnanců a řízení kariéry. V praktické části jsou tyto oblasti analyzovány v konkrétním podniku, kterým je Toyota Peugeot Citroe... View more
Share - Bookmark