Dopady zavedení oceňování reálnou hodnotou na řízení vybraných účetních jednotek v oblasti dlouhodobého majetku

Master thesis Czech RESTRICTED
Šantrůček, Miroslav; (2015)
  • Subject: oceňování; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS; česká účetní legislativa; reálná hodnota; historické náklady

Subject of this thesis is measurement the fixed assets on fair value, determination effects of this measurement and formulation appropriate recommendations. A partial aim is quantification of these effects on the company's reports and indicators of financial analysis. T... View more
Share - Bookmark