publication . Bachelor thesis . 2006

Sir Horatio Herbert Kitchener, pouštní železnice a britské znovudobytí Súdánu v letech 1896-1898. (Příspěvek k dějinám Britského impéria v 19. století)

Valkoun, Jaroslav;
Restricted Czech
  • Published: 01 Jan 2006
  • Country: Czech Republic
Abstract
Britské znovudobytí Súdánu probíhalo oficiálně od března 1896 do září 1898. Fakticky však začalo již v lednu 1885, pádem Chartúmu a smrtí generála Gordona. Tyto události se staly latentním "hnacím motorem", který vytvořil celospolečenskou oporu pro jakékoliv akce proti mahdistům, v britské společnosti. Veřejně zmiňovaným důvodem bylo potrestání teroru a násilí, kterého se derviši dopouštěli na "súdánském lidu". Oficiálním a současně i politickým důvodem k tažení byla snaha pomoci zvrátit potupný konec italských koloniálních ambicí ve východní Africe; neoficiální příčina plynula z obav z možné změny statu quo v oblasti horního Nilu. V době extenzivního zemědělstv...
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue