Komparace celkových podmínek pro výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na základních a středních školách

Master thesis Czech RESTRICTED
Procházka, Martin; (2013)
  • Subject: The Framework Educational Programme for Secondary Education; základní škola; primary school; secondary school; Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání; grammar school; výchova ke zdraví; střední škola; The Framework Educational Programme for Grammar schools; health education; gymnázium; tělesná výchova; Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; The Framework Educational Programme for Basic Education; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; člověk a zdraví; physical education

Title: The comparison of the conditions for teaching Educational area of Man and Health in primary and secondary schools Objectives: Research whether schools have such conditions for teaching Educational area of Man and Health in order to achieve the objectives of frame... View more
Share - Bookmark