Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní prostředí

Master thesis Czech RESTRICTED
Vondrášková, Terezie;
(2019)
  • Subject: Golfové hřiště; Posuzování vlivů na životní prostředí; Významný vliv; Environmental Impact Assessment; Golf Course; Significant Effect

The main goal of this thesis is to provide a description and analysis of the Environmental Impact Assessment (EIA), which is one of the significant legal tools of environmental quality protection. This process precedes the development consent to the project and his purp... View more
Share - Bookmark