Technologie RFID

Master thesis Czech RESTRICTED
Černý, Tomáš;
(2007)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: trh; architektura; RFID; normy; historie; nasazení; technologie

Práce poskytuje přehled o problematice RFID technologií. Analyzuje historický vývoj RFID technologií, popisuje základní komponenty RFID systémů, normy spojené s RFID, bezpečnost RFID a trh RFID technologií. Dále se práce věnuje možnostem využití RFID technologií v různý... View more
Share - Bookmark