publication . Master thesis . 2006

Motorická výkonnost závodníků Muay-Thai

Bělský, Dalibor;
Restricted Czech
  • Published: 01 Jan 2006
  • Country: Czech Republic
Abstract
Název práce: Motorická yýkonnost závodníků Muay-Thai Title: Motor performance ofMuay-Thai competitors Cíl práce: Cílem diplomové práce je na základě standardizované baterie obecných motorických testů porovnat obecnou motorickou výkonnost závodníků Muay - Thai (Thajského boxu) a posoudit vliv této motorické výkonnosti na výkonnost specifickou. Metoda: Všichni závodníci byli měřeni stejnou baterií testů. Použitá baterie testů obsahuje: člunkový běh 4x10m, počet shybů, leh/sed za lmin., skok daleký z místa, hloubka předklonu v sedě a chytání padající tyče. Výsledky: Osvětlují význam motorické výkonnosti na celkovém sportovním výkonu v Muay-thai. Tato práce přispívá...
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue