Vliv Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina na rozvoj kognitivních schopností dětí

Master thesis Czech RESTRICTED
Pokorná, Daniela;
(2013)
  • Subject: modifikovatelnost inteligence; WISC-III; modifiability of intelligence; Reuven Feuerstein; transfer; deficity kognitivních funkcí; Vzdělávací aplikace WISC-III; zprostředkované učení; mediated learning; instrumentální obohacování; instrumental enrichment; deficites of cognitive functions; přenos; Educational Interpretations of the WISC-III

In the theoretical part, this work deals with the problem of comparison between Feuerstein cognitive function and partial cognitive abilities which are mentioned at the Educational Interpretations of the WISC-III. Research study follows up changes in partial cognitive a... View more
Share - Bookmark