Kombinácia optimalizačných a simulačných metód a metód vícekriteriálneho rozhodovania pri voľbe zdrojov vykurovania obytných domov

Master thesis Slovak RESTRICTED
Murčová, Veronika;
(2014)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: vytápění rodinných domů; multiple-criteria decision analysis; heating in residential buildings; simulation; zdroje vytápění; heat source; simulace; vícekriteriální hodnocení variant

The aim of the thesis is to select a suitable heat source for a residential building using simulation modeling and multiple-criteria decision analysis. The market is offering plenty of possibilities, thus the part of this thesis is dedicated to description of main chara... View more
Share - Bookmark