Krizové řízení a plánování v oblasti zdravotnictví

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
MLEJNEK, Miroslav; (2007)
  • Subject: mimořádná událost; traumatological plan; traumatologický plán; krizový plán; crisis management; before hospital emargency care; crisis plan; přednemocniční neodkladná péče; zdravotnická záchranná služba.; Integrated rescue system; krizové řízení; Integrovaný záchranný systém; emergency happening; rescue service.

This bachelor{\crq}s work is concerned with the principles of crisis management and planning in the area of health service. A special attention is paid to the Rescue Service as the crucial link of the Integrated Rescue System. The theoretical part of the work provides a... View more
Share - Bookmark