The Picture Exchange Communication System and his application of child with autism spectrum disorder

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Kozlová, Veronika;
(2011)
  • Subject: Alternativní komunikace; Pervazivní vývojové poruchy; Autism spectrum disorders; Autismus; Picture Exchange Communication System; Triáda postižení; Pervasive developmental disorders; Poruchy autistického spektra; Výměnný obrázkový komunikační systém; Alternative communication; Autism; Triad of Impairments
    mesheuropmc: mental disorders

The bachelor thesis with title "The Picture Exchange Communication System and his application of child with autism spectrum disorder", deals with problems in communication of the children with autism spectrum disorders. One of the goals of the thesis is to submit a comp... View more
Share - Bookmark