UV/VIS spektrofotometrie a možnosti jejího využití v rámci vzdělávání učitelů chemie

Master thesis Czech RESTRICTED
Hejsková, Veronika;
(2016)
  • Subject: VIS spectrophotometry; UV; úlohy pro vzdělávání učitelů chemie; optical methods; optické metody; educational tasks for teachers of chemistry; spektrální metody; VIS spektrofotometrie; nespektrální metody

This master's thesis discusses the use of UV/VIS spectrophotometry in chemistry teacher education. Optical methods principles are described in theoretical part of the thesis, and. the main part is dedicated to UV-VIS spectrophotometry. Tasks for quantifying and qualifyi... View more
Share - Bookmark