Místní akční skupina jako iniciátor řešení lokálních problémů venkova

Master thesis Czech RESTRICTED
Trávníček, Tomáš;
(2015)
  • Subject: společná zemědělská politka; venkovské oblasti; místní akční skupina

Topic of this diploma thesis is "The Local Action Group as an initiator of solving local problems in the countryside". Thesis describes action groups in a conception in programme LEADER and its reflection in their goals and activites. The main goal of this thesis is to ... View more
Share - Bookmark