Mezinárodní auditorské standardy

Master thesis Czech RESTRICTED
Konětopský, Filip;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: audit; International Auditing and Assurance Standards Board; projekt klarifikace; mezinárodní auditorské standardy; Chamber of Auditors of the Czech Republic; Komora auditorů ČR; Clarity Project; Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy; International Standards on Auditing; Auditing; IFAC

The International Standards on Auditing are created and published by the International Auditing and Assurance Standards Board. These standards are high quality, modern and approved by regulators throughout the world. Most of the developed countries addopted the ISAs in ... View more
Share - Bookmark