Specifika klientů s duální diagnózou v procesu léčby v terapeutických komunitách pro drogově závislé: fenomén sebemedikace a pozdní abstinenční psychopatologie

Master thesis Czech RESTRICTED
Vyskočilová, Lucie;
(2016)
  • Subject: Duální diagnózy - léčba závislostí - terapeutická komunita - sebemedikace - pozdní abstinenční psychopatologie; Dual diagnoses - addiction treatment - therapeutic community - self-medication - late abstinence psychopatology

This thesis is about clients who are in treatment in therapeutic communities for drug addicts and suffer with a mental illness alongside drug addiction. The theoretical part summarizes the definition and description of dual diagnosis, the prevalence of people with dual ... View more
Share - Bookmark