Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele veřejné zakázky

Master thesis Czech RESTRICTED
Dostál, Ondřej;
(2012)
  • Subject: veřejná zakázka; public procurement; přezkum postupu zadavatele; námitky; objections; review procedure

1 Abstract Protection against improper conduct of a contracting authority in a public tender The aim of this thesis is to analyze the system of protection against improper conduct of a contracting authority in a public tender in the Czech Republic. This is a hot topic s... View more
Share - Bookmark