publication . Bachelor thesis . 2007

Zhodnocení účelnosti procesu EIA|

Vávrová, Adéla;
Restricted Czech
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem této bakalářské práce je analýza účelnosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První část této práce se zabývá procesem EIA v souvislosti s ekonomickou teorií. Následující část je zaměřena na historii EIA a legislativu, která se vztahuje k procesu EIA v rámci České republiky i Evropské unie. Analytická část obsahuje celonárodní statistiky EIA od jejího zavedení v naší zemi a dále zahrnuje dvě případové studie.
Related Organizations
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue