Zhodnocení účelnosti procesu EIA|

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Vávrová, Adéla;
(2007)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze

Cílem této bakalářské práce je analýza účelnosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První část této práce se zabývá procesem EIA v souvislosti s ekonomickou teorií. Následující část je zaměřena na historii EIA a legislativu, která se vztahuje k procesu... View more
Share - Bookmark