Využití výměnného obrázkového komunikačního systému ve speciální mateřské škole u dětí s poruchou autistického spektra

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Králová, Magdaléna;
(2014)
  • Subject: Alternativní komunikace; Communication; Autism spectrum disorders; The picture exchange communication system; Autismus,Poruchy autistického spektra,Komunikace; Výměnný obrázkový komunikační systém; Alternative communication; Autism

This Bachelor thesis follows up the communication of children with autism spectrum disorders. The first part deals with the definition of autism, etiology of this disease, description of problematic areas in daily life of people with autism spectrum disorder and the cha... View more
Share - Bookmark