Love and her place in helping professions

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
MARTYNKOVÁ, Ester;
(2011)
  • Subject: Love; Bůh.; sociální služby; pomáhající profese; Christian values; unconditional love; social worker; sociální pracovník; křesťanské hodnoty; láska k bližnímu; God.; the client; Láska; social services; bezpodmínečná láska; klient; helping professions; charity
    acm: GeneralLiterature_MISCELLANEOUS | ComputingMilieux_MISCELLANEOUS

- Basic concepts: charity, helping professions, client, social worker, social work - describe "love if", "love it" and "I love you and love dot". Their advantages and disadvantages compared. - explanation of the meaning of unconditional love - types and application of u... View more
Share - Bookmark