Porovnání metody kritické cesty a metody kritického řetězce

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Sůra, Jan;
(2010)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: metoda kritické cesty; critical chain method; metoda kritického řetězce; critical path method; projektový management; Eliyahu Goldratt; project management

There are many methods used in project management. One of the most commonly used methods is the Critical path method (CPM). The results of applying this method to projects are unfortunately not satisfactory; project time estimates, costs and the quality of output are of... View more
Share - Bookmark