Organisational architectres of multinationale companies

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Křivanová, Jana;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Moderní směry společností; Organizační architektura; Nadnárodní společnosti; Trends of modern organizations; Structures of organisation; Multinationale companies
    acm: InformationSystems_MISCELLANEOUS | ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION | ComputingMilieux_MANAGEMENTOFCOMPUTINGANDINFORMATIONSYSTEMS

At work I try to define a few concepts - globalization, multinational companies and organizational architecture. Should also bring the development and analyze the structures of multinational companies, and show their use in practice. Zoom in further development of organ... View more
Share - Bookmark