Mikroekonomická analýza odběratelů společnosti

Master thesis Czech RESTRICTED
Voháňková, Petra;
(2007)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: konkurenční výhoda; elasticita poptávky; monopol; odběratel; analýza

Práce se zabývá analýzou vývoje a struktury odběratelů společnosti, která vyrábí růžový porcelán. V práci je popsána pozice společnosti na trhu z hlediska dostupnosti zdrojů, možnosti ovlivnění cen výrobků a vyráběného množství. Poslední část práce je zaměřena na zjedno... View more
Share - Bookmark