Řízení integrovaného marketingového komunikačního procesu

Master thesis Czech RESTRICTED
Vondrová, Martina; (2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Analysis of FIRO-tour a.s.; Komunikační strategie pro produkt "skupinové zájezdy"; Marketingový výzkum spokojenosti klientů; Situační analýza CK FIRO-tour; Communications Process; New Communication strategy

I deal with Integrated Marketing Communication Process and with new trends in Marketing Communication. Then I analyse the FIRO-tour company, its strenghts, weaknesses, opportunities and threats. I research satisfaction of clients and I locate image of the company. After... View more
Share - Bookmark