Biblické příběhy v hagioterapii a pastoraci.

Master thesis Czech RESTRICTED
Kynclová, Dana;
(2013)
  • Subject: hagiotherapy; teologie; Christianity; Bible; integrated approach; exegeze; psychology; biblické příběhy; religion; spiritualita; křesťanství; spirituality; integrovaný přístup; hagioterapie; exegesis; náboženství; existenciální psychoterapie; pastorace; psychoterapie; psychotherapy; Bible stories; pastoral care; theology; existential psychotherapy; psychologie

KYNCLOVÁ, Dana. Biblical Stories in Hagiotherapy and Pastoral Care. Praha, 2013. Master's thesis. Charles University. Faculty of Education. Department of Psychology. Supervisor M. Kucera. Keywords: pastoral care, hagiotherapy, Christianity, integrated approach, psycholo... View more
Share - Bookmark