Rozvojová pomoc a vybrané nevládní neziskové organizace v ČR

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Hemerová, Barbora;
(2012)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: People in need; development aid; Člověk v tísni; ADRA; rozvojová pomoc; rozvojové země; developing countries; Bwindi Orphans

This bachelor's thesis deals with the Czech development cooperation. Its aim is to analyse the provision of development aid of the Czech Republic, not only by government but also by non-governmental organizations (Bwindi Orphans, People in need and ADRA). The thesis is ... View more
Share - Bookmark