Sport a právo duševního vlastnictví-zejména autorskoprávní aspekty

Master thesis Czech RESTRICTED
Zikl, Jan;
(2011)
  • Subject: Autorská práva; Sport; Copyright; Český a americký pohled; Czech and American approach

Sports and Intellectual Property Law - Copyright Focus Intellectual property affects with bigger or lower intensity almost all areas of modern society, sports not being an exception. Inventions of new technologies allow sportsmen and sportswomen to reach better results ... View more
Share - Bookmark