Návrat žen po rodičovské dovolené do zaměstnání

Master thesis Czech RESTRICTED
Růžičková, Lucie;
(2015)
  • Subject: flexibilní formy zaměstnávání; female employees; mateřská a rodičovská dovolená; slaďování rodinného a pracovního života; Balance of work and family life; flexible forms of employment; parental leave; pre-school care; předškolní péče; zaměstnankyně; maternity leave

SUMARRY The focus of this dissertation is the return to work of women after parental leave. The paper explores the topic of maternity and parental leave and care required by pre-school children. It further looks at the current employment status of these women on the job... View more
Share - Bookmark