Monistická a dualistická organizační struktura akciové společnosti

Master thesis Czech RESTRICTED
Čížková, Jana;
(2014)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: management board; statutory director; monistická struktura; představenstvo; dualistická struktura; dual board structure; statutární ředitel; dozorčí rada; supervisory board; správní rada; board of directors; monistic structure

The thesis deals with two types of organizational structure of a joint-stock company regard to changing legislation, effective from 1st January 2014. The work is initially focused on new type of organizational structure - a monistic organizational structure. It consists... View more
Share - Bookmark