Porovnání vybraných ISA a národních auditorských standardů ve Vietnamu

Master thesis Czech RESTRICTED
Dang, Thu Trang;
(2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Audit; audit; Mezinárodní auditorské standardy (ISA); International Standards on Auditing (ISA); Audit in Vietnam; vývoj auditu; audit ve Vietnamu; vietnamské auditorské standardy (VSA); Audit´s developement; Vietnamese Standards on Auditing (VSA)

This thesis describes the International Standards on Auditing (ISA) and the Vietnamese national Standards on Auditing (VSA), their genesis and current situation. The thesis presents a development of the audit in Vietnam, it's present situation and expected progress. The... View more
Share - Bookmark