Politika hospodářské soutěže ČR v oblasti poskytování veřejných podpor

Master thesis Czech RESTRICTED
Zádamský, Jakub; (2014)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: State Aid Modernization; Akční plán pro státní podpory; Česká republika; state aid; Czech Republic; State Aid Action Plan; competition; Modernizace státní podpory v EU; veřejná podpora; hospodářská soutěž

The efficient competition protection is EU's crucial key objective in order to provide smooth functioning of the local competition and the internal market. Within different segments of the competition I focused on the state aid issue, which is a specific area of the EU ... View more
Share - Bookmark