Všeobecný přenos daňové povinnosti jako krok k zásadní modernizaci DPH

Master thesis Czech RESTRICTED
Kohoutková, Růžena;
(2014)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: cash flow of state budget; reverse charge mechanism; carousel fraud; daň z přidané hodnoty; cash flow státního rozpočtu; kolotočové podvody; přenesení daňové povinnosti; value added tax

This final thesis deals with introduction of reverse charge mechanism of value added tax. The current system of value added tax has weaknesses, including carousel fraud, negative impact on cash flow of businesses and complicated rules to collect and manage the tax. Reve... View more
Share - Bookmark