Proměna české kuchyně z dob Magdaleny Dobromily Rettigové po současné trendy zdravého životního stylu

Master thesis Czech RESTRICTED
Málková, Simona;
(2018)
  • Subject: Magdalena Rettig; lifestyle; adolescent; životní styl; základní živiny; Magdalena Dobromila Rettigová; unhealthy lifestyle; today's civilized time; nezdravý životní styl; Czech cuisine; an essential nutrient; dnešní civilizovaná doba; Česká kuchyně

The thesis focuses on the topic of changing eating habits from the time of Magdalena Dobromila Rettigová to contemporary trends of healthy lifestyle. It is a gradual development of eating from the late 18th century to the present. In the thereoretic part there is a disc... View more
Share - Bookmark