Modelování průtoků a vybraných parametrů jakosti vod na povodí Jenínského potoka modelem SWAT

Master thesis Czech RESTRICTED
HOMOLKA, Jan;
(2014)
  • Subject: odnos látek; drain; odtok; soil; Jenínský potok; SWAT; Jenín stream; eroze; půda; carrying materials; erosion

The thesis continues with the bachelor thesis which had dealt with preparation bases for simulation draining and carrying materials in SWAT model. Simulation should have been realized within basin of the Jenín stream, which watershed is 4,65 km2 large. SWAT model is pri... View more
Share - Bookmark