Analýza marketingového mixu společnosti PAUL na českém trhu z pohledu zaměstnanců

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Vojta, Jan;
(2014)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: questionnaires; Dotazníkové štření; 5P; Marketingový mix; Marketing mix

This bachelor thesis' goal is to describe the marketing mix as a practical marketing technique; it also attempts to apply 5Ps of the marketing mix on the Paul Company. Tone of the research is positivists and thus a quantitative marketing research is carried out via the ... View more
Share - Bookmark