Analýza marketingové strategie Divize luxusních výrobků společnosti L´Oréal v ČR

Master thesis Czech RESTRICTED
Broncová, Daniela; (2007)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: L´Oréal; strategie; marketingová; luxusní; kosmetika

Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat marketingovou strategii Divize luxusních výrobků společnosti L´Oréal v ČR. Na tomto příkladu uvádím specifika trhu luxusní kosmetiky a odlišnosti marketingu v této oblasti. Diplomová práce obsahuje a popisuje vývoj trhu ... View more
Share - Bookmark