Analýza marketingové strategie společnosti GLOBUS ČR se zaměřením na nepotravinářskou část sortimentu

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Falcmanová, Klára;
(2012)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: marketingová strategie; marketingový mix; SWOT analysis; marketingové prostředí; analýza SWOT; marketing environment; marketing strategy; segmentace trhu; marketing mix; market segmentation

The bachelor's thesis is about the analysis of the marketing environment in retail in the Czech Republic. The thesis is concentrated on the influence of marketing environment on GLOBUS ČR and its marketing strategy. The first chapter is theoretical and describes marketi... View more
Share - Bookmark