Obytná architektura v západním Černomoří s přihlédnutím k poměrům v severozápadní černomořské oblasti.

Master thesis Czech RESTRICTED
Mačková, Marcela;
(2012)
  • Subject: Trákové; Řekové; západní Černomoří; domestic architecture; Greeks; western Black Sea; obytná architektura; Thracians; osídlení; settlement

1 Abstract This diploma thesis describes domestic architecture in the western Black Sea area in the time range between two half of the 6th century and the first half of the third century BC. Geographically, the studied settlement is located mainly in today's Bulgaria an... View more
Share - Bookmark