Marketingová strategie firmy Quelle

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Procházková, Monika (2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Marketingová strategie; mail-order store; Marketingový plán; Quelle; Zásilkový obchod; Marketing strategy; Marketing plan

This bachelor thesis is about the marketing strategy in the Quelle company. It analysis it's strategy, working of the whole marketing department, it's negatives and positives, to which I'm trying to find any solution. It is based on the situation analysis and the SWOT a... View more
Share - Bookmark