Analýza výdajů domácností na kulturu se zaměřením na filmový průmysl

Master thesis Czech RESTRICTED
Procházková, Romana;
(2015)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: kinematografie; shluková analýza; time series; časové řady; cinematography; Box-Jenkins; cluster analysis

The aim of this work is a statistical analysis of expenditures of households on culture, description of current economical situation in the field of cinematography, characteristics of a cinemagoer and a projection of future developmental tendencies of cinemas. The first... View more
Share - Bookmark