Slovník sjednocující terminologii z oblasti řízení kvality softwaru

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Charvát, Jiří; (2016)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: software quality assurance; Řízení kvality softwaru; software testing; ISO 29119; zajišťování kvality softwaru; Software quality control; Testování softwaru; ISTQB

This paper deals with areas of software quality management. The introduction describes a development of software testing and explains its importance. The paper also describes the focus of the ISO 29119 standard Software testing and its structure. The ISTQB associa-tion ... View more
Share - Bookmark