Analýza CSR aktivit společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. a jejich porovnání se strategií mateřské společnosti Deutsche Telekom

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Ježková, Ivana;
(2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Corporate Social Responsibility; společenská odpovědnost; CSR; T-Mobile

The thesis deals with compilation of CSR activities of T-Mobile Czech Republic, a.s., their inclusion in the CSR strategy of Deutsche Telekom AG and suggestion how to conform current activities to the CSR strategy of Deutsche Telekom AG. The first part of the thesis exp... View more
Share - Bookmark