Mezinárodní kupní smlouva - nástroje regulace

Master thesis Czech RESTRICTED
Zralá, Lucie (2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: International Chamber of Commerce; Mezinárodní obchodní komora; international sales contract; mezinárodní kupní smlouva; Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží; United Nations Convention for the International Sale of Goods

The essay focuses on the issue of the international regulation of international sales contracts. It analyses the United Nations Convention for the International Sale of Goods and documents published by the International Chamber of Commerce and by other organisations act... View more
Share - Bookmark