Řešení nezaměstnanosti v Německu ve třicátých letech 20. století

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Liptáková, Alexandra;
(2010)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Hospodářská politika; Unemployment; Nacionální socialismus; Economic Policies; Germany; National socialism; Nezaměstnanost; Německo

This paper mediates a view on economic policies of avoiding mass unemployment in Germany in the 1930s. It is concerned with the causations and development, it introduces a number of programs for dealing with the unemployment, which originate in the Weimar Republic, duri... View more
Share - Bookmark